ബെർക്ക്ലി ട്രിലീൻ ബിഗ് ഗെയിം നൈലോൺ മോണോഫിലമെൻ്റ് ലീഡർ | 50 മീറ്റർ / 55 അടി | ക്ലിയർ |


Line Thickness: 0.61MM | 18.1Kg (40.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 840.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 4 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്