കാസൻ പ്രീമിയം ബ്ലാക്ക് നൈലോൺ പൂശിയ മെറ്റൽ ട്രേസ് വയർ | 80 എൽ.ബി | 100 എൽ.ബി | 150 എൽ.ബി | പാക്കിൽ 2 പീസ് |

5% സംരക്ഷിക്കുക

Line Length: 12 Inch
Break Strength: 80 LB (36.2 Kg)
വില:
വില്പന വില₹ 133.00 സാധാരണ വില₹ 140.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 4 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്