ബുള്ളറ്റ്/ഡിസ്കോ ഫിഷിങ് സിങ്കർ| മീൻ ഭാരങ്ങൾ | 20 ഗ്രാം, 25 ഗ്രാം, 30 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം, 100 ഗ്രാം | പാക്കിൽ 5 പീസ്| പാക്കിൽ 10 പീസുകൾ |


Weight: 20Gm
Per Pack: 5
വില:
വില്പന വില₹ 41.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 10 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്