സാവേജ് ഗിയർ മാനിക് ഷ്രിംപ് ആർടിഎഫ് | 9 സെ.മീ | 11 സെ.മീ | മുങ്ങുന്നു | പാക്ക് വെള്ളി 2 പീസ് |


Length: 9Cm
Lure Colour: GLOW
വില:
വില്പന വില₹ 980.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 6 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്