ബെർക്ലി പവർ ബേറ്റ് പ്രീ-റിഗ്ഡ് സ്വിം ഷാഡ് | 2 ഇഞ്ച് | 3.5 ഗ്രാം | പാക്ക് ഒരുപക്ഷി


Length: 2 Inch
Lure Colour: Fire Tiger
വില:
വില്പന വില₹ 490.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്