ബെർക്ലി വാനിഷ് ഫ്ലൂറോകാർബൺ ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | ക്ലിയർ |


Line Thickness: 0.27MM | 4.5Kg (10.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 830.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
B
Baris Nongrum (Sydney, AU)
good

ndkkeke

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്