ഗില്ലീസ് ക്ലാസിക് 120 ശീരേഷ് ഹാർഡ് ല്യൂർസ് | 12 സെ.മീ | ആഴം 1 മീറ്റർ, 2 മീറ്റർ | ഫ്ലോട്ടിംഗ് |


Dive Depth: 1 Mt
Lure Colour: GUNS N ROSES
വില:
വില്പന വില₹ 750.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 19 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
S
Sk Aiyas (Siliguri, IN)

Gillies Classic 120 Series Hard Lures | 12 Cm | Depth 1 Mt , 2 Mt | Floating |

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്