ഹാൽക്കോ ലേസർ പ്രോ ഹാർഡ് ബേറ്റ് ല്യൂർ | 16 സെന്റീമീറ്റർ, 30 ഗ്രാം | 19 സെന്റീമീറ്റർ, 47 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ് | ട്രോളിംഗ് ല്യൂറുകൾ |


Lure Length: 16 Cm
Lure Colour: Yellowfin
വില:
വില്പന വില₹ 655.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്