ക്രിംസൺ ഡിഎൻഎ ബ്രെയ്ഡഡ് ലൈൻ | 300 മീറ്റർ / 320 യാർഡ് | ഇരുണ്ട പച്ച |


Line Thickness: 0.24MM | 9.1Kg (20Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 1,030.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
D
Dadasaheb Solwande (Pune, IN)
Nice braid

Pretty awesome braid .. very tough
Wax coated .. high abrasion resistant..
In first day I caught 7 kg snakhade

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്