ഒക്കുമ സഫീന പ്രോ സ്പിനിംഗ് റീൽ | എസ്എൻപി-6000


Model: SNP-6000
വില:
വില്പന വില₹ 2,350.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Pitam Dolo (Guwahati, IN)
Very compatible

Very good price worthy

P
Prithvi (London, GB)
Reel for all levels of experience

It is smooth and easy to operate, and the drag system is both powerful and consistent.
Its lightweight design, makes it easy for me to handle and helps me to reduces fatigue during extended fishing sessions.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്