സ്റ്റോം സോ-റൺ ലിപ്ലെസ് മിനോ ഹാർഡ് ലിപ്ലെസ് ബെയ്റ്റ്സ് | 12 സെ.മീ | 17 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 12 Cm
Lure Colour: UV GLOW ORANGE BELLY
വില:
വില്പന വില₹ 595.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്