സുഫിക്സ് X8 കെയറര്‍ ബ്രെയ്ഡഡ് ഫിഷിങ് ലൈൻ | 270 മൈൽ / 300 അടി | ചൂടായ മഞ്ഞ | നെക്ക് ഗേറ്റർ സ്വതന്ത്രമായി |


Line Thickness: 0.23MM | 9.0Kg (20.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 2,580.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്