വിഎംസി മിസ്റ്റിക് പ്രെഡേറ്റർ വീഡ്‌ലെസ്സ് ജിഗ്‌ഹെഡ് ഹുക്ക്സ് 7312WJ | എണ്ണം : 4 പേക്ക്


Size: 2/0
Weight: 7 Gm
വില:
വില്പന വില₹ 395.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 10 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
Jeevan Norbert (Kochi, IN)

VMC Mystic Predator Weedless Jighead Hooks 7312WJ | Qtt : 4 Per Pack

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്