സെരെക് വീഡ്‌ലെസ് ഫിഷ് ട്രാപ്പ് സോഫ്റ്റ് ല്യൂർ | 9.5 സെന്റീമീറ്റർ, 18 ഗ്രാം |


Lure Length : 9.5 Cm
Lure Colour : Green Sunset UV
വില:
വില്പന വില₹ 834.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്