അബു ഗാർസിയ ജനറൽ IKE ഫിഷിംഗ് ബൈറ്റ്കാസ്റ്റിംഗ് റീൽ | AG-ജെനിക്കെ-LP-L | ഇടതു ഹാൻഡഡ് റീൽ


Model: AG-GENIKE-LP-L
Orientation: Left Handed
വില:
വില്പന വില₹ 5,589.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്