ഓവ്നർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ റിപ്പ്'ൻ മിന്നോ ഹാർഡ് ല്യൂർ | നിർത്തൽ | 6.5 സെന്റീമീറ്റർ, 6 ഗ്രാം | 7 സെന്റീമീറ്റർ, 6.3 ഗ്രാം |


Length: 6.5 Cm
Lure Colour: Pink Passion
വില:
വില്പന വില₹ 590.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്