ഓവ്നർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ റിപ്പ്'ൻ മിന്നോ ഹാർഡ് ല്യൂർ | നിർത്തൽ | 11.2 സെ.മീ | 21 ഗ്രാം |


Length : 11 Cm
Lure Colour: Blue Back
വില:
വില്പന വില₹ 738.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്