സുഫിക്സ് 131 ബ്രെയ്ഡഡ് ഫിഷിംഗ് ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | ലോ-വിസ് പച്ച | 6 ബന്ധപ്പെട്ട സ്പൂൾ |


Line Thickness: 0.23MM | 13.6Kg (30.0Lb)
Spools: Single
വില:
വില്പന വില₹ 1,260.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 12 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
N
Nangteilang Sanglyne

Sufix 131 Braided Fishing Line | 100 Mt / 110 Yd | Lo Vis Green

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്