ഇന്ദ്ര സോഫ്റ്റ്പാര പാഡിൽ ടെയിൽ സോഫ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ല്യൂറസ് | 4 ഇഞ്ച്


Length: 4 Inch
Lure Colour: Atomic Glitz
വില:
വില്പന വില₹ 290.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 10 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്