മെഗാബാസ് ഹാലിബട്ട് 90 ഹാർഡ്ബേറ്റ് ല്യൂർസ് | 9 സെ.മീ | 27 ഗ്രാം | ഭാരമുള്ള


Length: 9 Cm
Lure Colour: #15 LZ BEACH SARDINE
വില:
വില്പന വില₹ 1,270.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്