റാപാല എക്സ്‌റാപ്പ് മഗ്നം എക്സ്‌പ്ലോഡ് പോപ്പർ | 13 സെന്റീമീറ്റർ, 62 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 13 Cm
Lure Colour: FLYING FISH UV
വില:
വില്പന വില₹ 2,020.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്