സ്പൈഡർവയർ ഡ്യൂറ 4 ബ്രെയ്ഡ് ഫിഷിങ് ലൈൻ | 114 മൈൽ / 125 അടി | മോസ് പച്ച |


Line Thickness: 0.30MM | 13.6Kg (30.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 963.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 5 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്