പൊന്തി സോ-റൺ കിക്ക് ഷാഡ് ഹാർഡ് ല്യൂർസ് | 7.5 സെ.മീ | 15 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ് | വേഗത്തിൽ ഡൈവ്


Lure Colour: CRACK PERCH
Length: 7.5 Cm
വില:
വില്പന വില₹ 450.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്