ബെർക്ലി ഫ്ലിക്കർ ഷാഡ് ഹാർഡ് ല്യൂർ | നിധാനമായ ഉയർന്നു | ഫ്ലോട്ടിംഗ് | 4 സെ.മീ | 3.5 ഗ്രാം |


Length : 4 Cm
Lure Colour: Firetail Hot Perch
വില:
വില്പന വില₹ 470.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്