കാസൻ ബെല്ലി ഫ്ളാഷർ ലിപ്ലസ് ഹാർഡ് ല്യൂർസ് | 11 സെ.മീ | 12.5 സെ.മീ | മുങ്ങുന്നു


Length: 11 Cm
Lure Colour: COL 117
വില:
വില്പന വില₹ 620.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്