ബെർക്ലി ഫ്ലിക്കർ ഷാഡ് ഹാർഡ് ല്യൂർ | നിർമ്മലമായ | 5 സെന്റീമീറ്റർ, 5.6 ഗ്രാം | 6 സെന്റീമീറ്റർ, 7.1 ഗ്രാം |


Length: 5 Cm
Lure Colour: Black Silver
വില:
വില്പന വില₹ 485.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)