റാപ്പല എക്സ്‌റാപ്പ് മഗ്നം ഹാർഡ് ല്യൂർസ് | 16 സെന്റീമീറ്റർ, 72 ഗ്രാം | 18 സെന്റീമീറ്റർ, 97 ഗ്രാം | ട്രോളിംഗ് ല്യൂറുകൾ


Length: 16 Cm
Lure Colour: Fire Tiger
വില:
വില്പന വില₹ 1,815.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്