യോ-സുരി സൂപ്പർ ബ്രെയ്ഡ് ബ്രെയ്‌ഡഡ് ഫിഷിംഗ് ലൈൻ | 135 മൈൽ / 150 അടി | പച്ച |


Line Thickness: 0.28MM | 14.0Kg (30.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 1,000.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്