ഹാൽക്കോ മാക്സ് 190 ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിപ്ലസ് ല്യൂർ | 19 സെ.മീ | 155 ഗ്രാം | വേഗത്തിൽ മുഴയുന്ന |


Lure Length: 19 Cm
Lure Colour: Coral Trout
വില:
വില്പന വില₹ 1,070.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്