ഹാൽക്കോ മാക്സ് ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിപ്ലസ് ല്യൂർ | 11 സെന്റീമീറ്റർ / 30 ഗ്രാം | 13 സെന്റീമീറ്റർ / 80 ഗ്രാം | വേഗത്തിൽ മുഴയുന്ന


Length: 11 Cm
Lure Colour: Chrome Tiger #R49
വില:
വില്പന വില₹ 610.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്