ഹാൽക്കോ പോൾട്ടർഗൈസ്റ്റ് ഹാർഡ് ല്യൂർ | 8 സെ.മീ | 17 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ് | ട്രോളിംഗ് |


Lure Length: 8 Cm
Lure Colour: Pink Fluro R1
വില:
വില്പന വില₹ 630.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 5 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്