ഹാൽക്കോ ട്വിസ്റ്റി ഹാർഡ് മെറ്റൽ ജിഗ് | 10 ഗ്രാം | 20 ഗ്രാം | 30 ഗ്രാം | 40 ഗ്രാം |


Weight: 10 Gm
Lure Colour: Chrome
വില:
വില്പന വില₹ 315.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്