ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ജാക്കൽ ടൈഡ്ബീറ്റ് സോഫ്റ്റ് ല്യൂർ | 1.5 ഇഞ്ച് | പാക്കിൽ 10 പീസുകൾ |


Lure Length: 1.5 Inch
Lure Colour: Glow Chart
വില:
വില്പന വില₹ 399.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്