ലൂക്കാന ബ്ലാക്ക് മാംബ ഫ്രോഗ് ടോപ്വാട്ടർ ല്യൂർ | 6.8 സെ.മീ | 18 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 6.8 Cm
Lure Colour: Black Lumia
വില:
വില്പന വില₹ 250.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്