ലൂക്കാന ഫ്ലിക്കർ ഹാർഡ് ബേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ല്യൂർ | 10 -12 സെ.മീ | 20.7 - 30 ജി.എം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 10 Cm
Lure Colour: Read Head Milk
വില:
വില്പന വില₹ 450.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Patrick ... YouTube @EATMOREFISH1234 (Bengaluru, IN)
Flicker is a MJ magnet 🤙🎣 grouper n Barra blaster 💪💯

Epic lure for mj grouper n barras 🎣💪🎣💪💯

Judge.me YouTube video placeholder

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്