ലൂക്കാന സ്പാരോ ഹാർഡ് ബെയ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ല്യൂറസ് 13.2 സെ.മീ | 21.8 ഗ്രാം | നിർത്തുക


Length: 13.2 Cm
Lure Colour: Angry Bird
വില:
വില്പന വില₹ 450.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്