ല്യൂസ് ഫാക്ടറി കോംബൈറ്റ് സ്പിന്നർ ജങ്കോ ഫ്രോഗ് സീരീസ് | 4 സെ.മീ, 6 ഗ്രാം |


Length: 4 Cm
Lure Colour: PINK
വില:
വില്പന വില₹ 285.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 5 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്