മുസ്താദ് ബർപ്പി പോപ്പർ ഹാർഡ്‌ബൈറ്റ് ടോപ്‌വാട്ടർ ല്യൂറസ് | 6.5 സെ.മീ | 6.3 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 6.5 Cm
Lure Colour: Ayu
വില:
വില്പന വില₹ 680.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 4 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്