നകാസിമ റാറ്റ്‌ലിസ് II സ്ക്വിഡ് ഫിഷിംഗ് ജിഗ്‌സ്, ല്യൂറുകൾ, ബെയ്‌റ്റുകൾ | 9.5 സെന്റീമീറ്റർ, 15 ഗ്രാം | 11 സെന്റീമീറ്റർ, 21 ഗ്രാം | മുങ്ങുന്നു |


Lure length: 9.5 Cm
Lure Colour: G-BR
വില:
വില്പന വില₹ 260.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 4 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്