ഒക്കുമ എഫ്.ടി എക്സ് 4 ബ്രെയ്ഡ് | 100 മീ. / 110 വര | പഴുത്ത പച്ച | 10 ബന്ധിപ്പിച്ച സ്പൂൾ |


Line Thickness: 0.26MM | 11.4Kg (25.0Lb)
Spools: Single Spool
വില:
വില്പന വില₹ 350.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 7 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്