ഒകുമ ഫ്യൂവൽ സ്പിൻ ലൈറ്റ് / അൾട്രാ ലൈറ്റ് സ്പിന്നിംഗ് വടി | 7 അടി


Rod Length : 7Ft/2.13Mt
Model: ORS-FSP702UL
വില:
വില്പന വില₹ 1,780.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
Santrupth D P (Bengaluru, IN)
Good rod

The rod seems sensitive and sturdy. The ultralight power of the rod can detect the tiniest of bites. Paired it with a 2000 size reel and landed a lot of tilapias with ease. However one of the guides was slightly bent while delivered and I had to bend it back into place. The reel seat is also of decent quality. The rod however works great. Good value for money.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്