ഒക്കുമ മെറ്റാലോയ്ഡ് പൊപ്പിംഗ് റോഡ് | 7.9 അടി


Rod Length: 7.9Ft/2.4Mt
വില:
വില്പന വില₹ 8,725.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Prithvi (London, GB)
Good choice for catching big fish

This is a sensitive a good choice for catching big fish.
The grip handle provides a comfortable grip
It is great for popping and stickbait fishing.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്