ഒക്കുമ സോളാരിസ് സ്പിന്നിംഗ് റീൽ | SLS-5000


Model: SLS-5000
വില:
വില്പന വില₹ 3,059.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
P
Prithvi (London, GB)
High-quality fishing reel

Provides excellent stopping power and smoothness allowing me to easily handle and control even the strongest of fish.
Find the reel to be a bit heavy, which can make it less comfortable to use for extended periods of time.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്