പ്രോഹันറ് ഗാമ 110S സിങ്കിംഗ് മിന്നോ | 11 സെ.മീ | 44 ഗ്രാം | വേഗത്തിൽ മുഴയുന്ന | ട്രോളിംഗ് ല്യൂറുകൾ


Length: 11 Cm
Lure Colour: Sardine 06
വില:
വില്പന വില₹ 620.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്