റാപാല മാക്സ് റാപ് വോക് 'എൻ റോൾ ടോപ്പ് വോട്ടർ ഹാർഡ്ബേറ്റ് ല്യൂർസ് | പോപ്പർ | 13 സെ.മീ | 29 ഗ്രാം


Lure Length : 13 Cm
Lure Colour : Fire Tiger
വില:
വില്പന വില₹ 1,250.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്