റാപാല സ്കിറ്റർ പോപ്പ് ടോപ്വാട്ടർ ഹാർഡ് ല്യൂർ | പോപ്പർ | 9 സെ.മീ | 14 ഗ്രാം |


Lure Length : 9 Cm
Lure Colour: Silver
വില:
വില്പന വില₹ 855.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്