പൊന്തി SX-സോഫ്റ്റോപ്വാടർ ബുൾ ഫ്രോഗ് ല്യൂർ | 7 സെ.മീ | 20 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 7 Cm
Lure Colour: Black Camo
വില:
വില്പന വില₹ 665.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്