സ്ട്രൈക്ക് പ്രോ സൂപ്പർ പോപ്പ്-ആർ പോപ്പർ ഹാർഡ് ലുറസ് | 13 സെ.മീ | 39 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 13 Cm
Lure Colour: 900
വില:
വില്പന വില₹ 640.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്