സുഫിക്സ് 832 അഡ്വാൻസ് സൂപ്പർ ബ്രെയ്ഡ് | 250 മീറ്റർ / 275 അടി | ലോ-വിസ് പച്ച | കാമോ |


Break Strength: 0.24MM | 17.7Kg (39.0Lb)
Line Colour: Low-Vis Green
വില:
വില്പന വില₹ 2,800.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്