സൂഫിക്സ് മാട്രിക്സ് പ്രോ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബ്രെയ്ഡഡ് ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | കറുപ്പ് | 6 ബന്ധപ്പെട്ട സ്പൂൾ |


Line Thickness: 0.25MM | 22.5Kg (50.0Lb)
Spools: Single
വില:
വില്പന വില₹ 675.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
3 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്